Het Algemene Concept

White Wall Project is een kunstwerk, een doorlopende reeks van monumentale locatie specifieke installaties op basis van sociale en artistieke participatie om mensen samen te brengen via de kunst. Het schilderij is het belangrijkste vehikel waarmee deze sociale ervaring wordt ervaren. Daarmee is deze canvasconstructie het ontmoetingspunt voor alle interactie.
De eerste editie van het project werd gelanceerd door de Spaanse kunstenaar Paco Dalmau in december 2013 in Rotterdam.
White Wall Project evolueert en verandert bij elke editie, de ambitie is om te innoveren en te groeien om zo de beste ervaring voor de deelnemers te bieden. De kern blijft echter altijd het zelfde.
De kern van het project is gebaseerd op de volgende aspecten :
– een locatie specifieke installatie,
– kunsteducatie (thema van het project),
– maatschappelijke participatie
– en tentoonstelling van de resultaten

Het White Wall Project is een laagdrempelig concept om “beeldend denken” en interactie toegankelijk te maken voor iedereen. Afhankelijk van de context van elk project worden professionele en/of amateurkunstenaars, scholen, ouderen en groepen met een risico op sociale uitsluiting betrokken bij het project.
Via dit soort sociale kunstinitiatieven introduceren en promoten wij verschillende artistieke disciplines zoals schilderen, tekenen, schrijven, illustraties, collages maken, video, geluid, dans of performance.
Het project wil de creatieve en unieke trends van elke andere stad, cultuur en samenleving laten zien en wil daar zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Tevens wil het White Wall Project ook een platform bieden voor kunstenaars, zowel opkomende als gevestigde, om hun gebruikelijke praktijk te combineren met een unieke ervaring in ons project.
Daarmee is en wordt elke editie van White Wall Project een hedendaags artistiek voorbeeld van de huidige tijd op een specifiek gekozen plaats.