Stichting White Wall foundation

Stichting White Wall Foundation is ontbonden en beëindigd met ingang van 23-06-2021.

Stichting White Wall Foundation heeft zijn basis in Rotterdam sinds november 2017, de stichting is opgericht voor het ontwikkelen van publieke kunst projecten met de nadruk op sociale participatie met als doel mensen samen te brengen via kunst en cultuur. De Stichting heeft geen winst oogmerk en  heeft de Culturele ANBI status. Schenken aan onze stichting levert fiscale voordelen op.  Klik het logo voor meer informatie.

Publicatieplicht ANBI 2020

Beleidsplan voor (White Wall Project V 2018): download
Statuten: download
Kamer van Koophandel (Rotterdam)
: 70126623 download
BTW nummer RISN: 858153622 (ANBI accreditatie)

Directeur & initiator van het project: Paco Dalmau
paco@whitewallproject.eu
+31 [0] 6 44 20 14 28

Bestuursleden Stichting White Wall Project Foundation:

Voorzitter: Jannie Hommes
+31 [0] 6 24 71 51 44

Secretaris: Judith Makkenze

Penningmeester:

Beloningsbeleid bestuursleden:
Bestuursleden van Stichting White Wall Project Foundation ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs) taken. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De bedrijven waaraan bestuursleden middellijk danwel onmiddellijk zijn verbonden ontvangen geen beloning/ vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de stichting.

Jaarverslagen:

2020
2019
2018
2017

Adres:
Stichting White Wall Foundation
Talingstraat 5C
3082MG
Rotterdam (NL)